اسامی نهایی تیم‌ها فردا (سه‌شنبه) اعلام می‌شود
به‌دلیل تعطیلی نتوانستیم آخرین فاکس‌ها را بررسی کنیم‌. فردا صبح این‌کار را خواهیم کرد و اسامی نهایی تیم‌ها را اعلام خواهیم کرد.