دعوت گوگل از تیم‌های ایرانی

گوگل تیم‌های ای‌سی‌ام شریف و امیرکبیر و بقیه‌ی تیم‌های شرکت کننده در مسابقه‌ی جهانی ای‌سی‌ام در ژاپن را به پردیس‌های مختلف خود دعوت کرده است‌.

تیم‌های ایرانی به گوگل زوریخ در سوییس دعوت شده اند تا در تاریخ ۳۱ خرداد تا ۲ تیر از آن‌جا دیدن کنند. کلیه‌ی مخارج سفر (بلیط هواپیما، هتل و غیره) با گوگل است.