اگر برای اولین بار ثبت نام می‌کنید
شما باید در سایت Iran Internet Programming Contest ثبت نام کنید. هر جند که زمان آن مسابقه گذشته است. پس از دریافت مدارک شما و درصورتی که اشکالی نباشد، تیم‌های پذیرفته شده به سایت Asia - Tehran On Site Contest که همان مسابقه‌ی منطقه‌ای هست منتقل می‌شوید. در حال حاضر تیم‌های شریف که این مراحل را طی کرده‌اند در سایت مسابقه‌ی منطقه‌ای دیده می‌شوند.
کامپایلرهای موجود در مسابقه
سهمیه‌ی دانشگاه‌های ایران
اسامی دانشگاه‌هایی که می‌توانند ۲ تیم یا بیش‌تر به‌ مسابقه منطقه‌ای بفرستند در زیر آمده است‌. بقیه‌ی دانشگاه‌ها فقط ۱ تیم می‌توانند بفرستند.

لیست‌

توجه:
۱- سهمیه‌ها براساس متوسط بیش‌ترین مساله‌های حل‌شده در ۶ سال گذشته (آنهایی که شرکت کرده‌اند) حساب شده است‌.
۲- حداقل متوسط ۱/۵ برای سهمیه ۲ تیم تعیین شده است‌.
۳- برای حداکثر ۸۰ تیم پیش‌بینی امکانات و جا شده است. در صورتی که این ظرفیت پر نشود، دانشگاه‌های متقاضی می‌توانند ۱ تیم به ظرفیت خود اضافه کنند. به شرط آن‌که قبلاً موافقت سرپرست سایت را اخذ کنند.
۴- برای تیم اضافی اولویت به دانشگاه‌هایی داده می‌شود که تیمی با ۳ عضو دختر داشته باشند.
عکس‌های مسابقه‌ی شریف
در سایت قرار داده شده است‌.
تیم های پذیرفته شده در مسابقه‌ی اینترنتی و مسابقه‌ی منطقه‌ای
توجه کنید که اگر تیمی در مسابقه‌ی اینترنتی «پذیرفته‌» شده باشد به این معنی نیست که آن تیم شرایط لازم برای شرکت در مسابقه‌ی منطقه‌ای را دارد. پذیرفته شدن تیم‌ها برای مسابقه‌ی منطقه‌ای شرایط خود را دارد که در زیر آمده است‌. همچنین تعداد تیم‌های پذیرفته‌شده‌ی یک دانشگاه در مسابقه‌ی اینترنتی ریطی به سهمیه‌ي آن دانشگاه در مسابقه‌ی منطقه‌ای ندارد. سهمیه‌ی دانشگاه های مختلف در وب‌سات مسابقات آمده است‌.
از این به بعد بخش نظریات بسته می‌شود.
به نظر می‌رسد که متاًسفانه افرادی هستند که استحقاق فضای اطلاع رسانی باز را ندارند و از هر فرصتی برای لجن مالی دیگران استفاده می‌کنند. این مسابقه‌ی اینترنتی وقت خیلی زیادی را از افرادی گرفت که می‌توانستند از آن وقت برای کارهای بسیار مهم‌تری استفاده کنند. این افراد وقت خود را مجانا برای ارتقاء سطح برنامه‌نویسی و نیز تیم‌های شرکت کننده در مسابقه‌ی ای‌سی‌ام صرف کرده و می‌کنند. شما اگر هنر تشکر کردن ندارید حداقل از توهین و تمسخر بپرهیزید.
به‌این دلیل از امروز بخش نظریات در این بلاگ بسته می‌شود.
آمار مسابقه‌ی اینترنتی
متاسفانه اطلاعات من در هنگام مصاحبه با ایسنا ناقص بود. این آمار مسابقه‌ی اینترنتی است‌:
۷۰ تیم در این مسابقه شرکت کردند
اولین ارسال در دقیقه‌ی ۸ مسابقه بود.
۶ تیم ۷ مساله از ۹ مساله داده شده را حل کردند.
در ۵ ساعت مسابقه ۶۵۰ «ارسال‌» داشتیم.

آخرین رتبه‌ها