تاریخ تخمینی مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران در سال ۱۳۸۸

قابل توجه کسانی که از حالا برنامه‌ریزی می‌کنند:

به دلیل این‌که مسابقه‌ی نهایی سال ۲۰۱۰ به احتمال بسیار زیاد در بهمن ۱۳۸۸ در هاربین چین برگزار می‌شود، از ما خواسته شده است که حداکثر تا ۱۹ آبان ۱۳۸۸ مسابقه‌ی تهران را برگزار کنیم. بنابراین به احتمال زیاد مسابقه‌ی تهران در اوایل آبان ۱۳۸۸ برگزار می‌گردد.