تیم های راه یافته به مسابقه جهانی
لینک

سه تیم از سایت ما
مسابقه آزمایشی
داده‌‌‌‌‌های تستی و سئوالات مسابقه آزمایشی اینجا ست.
برنامه‌ی مسابقه
لطفا به آن توجه کنید. (برنامه اصلاح شد)

لینک
اسامی اعضای تیم‌ها
لینک

در لینک‌های حاشیه‌ی «مسابقه‌ی ۸۵» هم آمده است.
لیست تیم ها
ظرفیت تیم ها کاملا اختصاص داده شده است و دیگر امکان اضافه کردن تیم جدیدی وجود ندارد. می توانید لیست تیم ها را زیر عنوان Asia-Tehran On Site Regional Contest ببینید.
شناسنامه‌های خود را به همراه بیاورید
با توجه به این که روز ۲۴ آذر روز راُی گیری در سراسر کشور هم هست، توصیه می‌شود تا با حضور در صندوق مستقر در مسجد دانشگاه در انتخابات شورای شهر و خبرگان (البته در استان و شهر تهران) شرکت کنید و به خاطر شرکت در مسابقه از حق راُی دادن محروم نشوید.
مهلت ارسال مدارک
مهلت ارسال مدارک، تا پایان وقت اداری شنبه 11 آذر می باشد. بعد از این تاریخ به جای تیم هایی که ثبت نام نکنند از دانشگاه هایی که متقاضی اعزام تیم هایی بیشتری هستند خواهیم خواست تا تیم های جدید خود را معرفی کنند تا جای گزین آن ها شوند.،

در ضمن مدارک دانشگاه های زیر به شرح گفته شده ناقص می باشد
1- دانشگاه شهید باهنر: فیش بانکی ارسال نشده
2- دانشگاه قم: فیش بانکی رسیده ولی نامه حاوی تیم اعزامی دریافت نشده است
3- دانشگاه تهران، دانشکده علوم: فیش بانکی رسیده ولی نامه حاوی تیم اعزامی دریافت نشده است
4- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد: فیش بانکی ارسال نشده است

در صورت نیاز می توانید به آدرس icpc[dot]tehran[at]gmail[dot]com ای‌میل بفرستید.