ورودی-خروجی های مساله‌های سال۸۶
داده‌های ورودی-خروجی مساله‌های مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران -- سال ۱۳۸۶

اینجا

این همان داده‌‌‌های مسابقه‌ است و هیچ تغییری نداشته است.
تاریخ دهمین مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران
سه‌شنبه تا پنج‌شنبه ۳ تا ۵ دی
برابر
23-25 December 2008

صفحات وب مرتبط به‌روز خواهد شد.

شما از همین حالا می‌توانید به سایت http://cm2prod.baylor.edu/login.jsf?_afPfm=42e76235
بروید و ثبت‌نام کنید.