تاریخ دهمین مسابقه‌ی منطقه‌ای تهران
سه‌شنبه تا پنج‌شنبه ۳ تا ۵ دی
برابر
23-25 December 2008

صفحات وب مرتبط به‌روز خواهد شد.

شما از همین حالا می‌توانید به سایت http://cm2prod.baylor.edu/login.jsf?_afPfm=42e76235
بروید و ثبت‌نام کنید.