جعل گواهی‌نامه‌ی مسابقه‌ی تهران

اگر اطلاعی از متقلب دارید به من ایمیل بزنید. ظاهراً این گواهی‌نامه در یک موسسه استفاده شده است.