تیم شریف در ۳۲ امین مسابقه‌ی جهانی ای‌سی‌ام در بنف کانادا

از راست به چپ: وحید لیاقت، کامران باور (مربی‌)، مهدی صفرنژاد، نیما احمدی پوراناری