ویزای تیم‌های ایرانی
متاسفانه با خبر شدم که کانادا از دادن ویزا به تیم‌های دانشگاه‌های امیرکبیر و تهران امتناع کرده و فقط به تیم دانشگاه صنعتی شریف ویزا داده است. این خیلی خبر بدی برای سایت تهران و همه‌ی تیم‌هایی ست که این همه زحمت می‌کشند تا به مسابقه‌ی جهانی راه پیدا کنند. باعث تاسف است که وزارت علوم هم هیچ کمکی نمیکند (چه از نظر ویزا و چه از نظر هزینه‌های رفت و برگشت تیم‌ها).

دلیل دادن ویزا به تیم شریف هم ظاهرا وجود ویزاهای کشورهای دیگر در پاسپورت آن‌ها (به دلیل شرکت در مسابقه های المپیاد دانش آموزی) بوده است.

من تیم را همراهی نمیکنم و امیدوارم به کمک کامران (مربی تیم اعزامی) بتوانیم خبرهای مسابقه‌ی جهانی رادر این وبلاگ قرار دهیم.