مسابقه‌ی برنامه‌نویسم برای درس «طراحی الگوریتم‌ها»
Algorithm Geeks
این یک گروه نسبتا فعال در گوگل گروه است که به حل و برنامه نویسی مساله ها می پردازد. می توانید عضو شوید.

http://groups.google.com/group/algogeeks?lnk=rgh