ششمين دوره مسابقات برنامه نويسي كشوري IAUMCCC
مسابقه برنامه نويسي كشوري IAUMCCC مشابه مسابقات جهاني ACM-ICPC مي باشد با اين تفاوت که مسابقات ACM در قالب تيمهاي سه نفره برگزار مي شود ولي اين مسابقه انفرادي و با هدف افزايش توان علمي شركت كنندگان است. ما اين مسابقه را IAUM-CCC ناميده ايم که مخفف

Islamic Azad University of Mashhad-Computer Coding Challenge مي باشد.

ششمين دوره اين مسابقات با ميزباني انجمن علمي كامپيوتر و گروه كامپيوتر دانشگاه آزاد اسلامي مشهد برگزار مي شود.

لازم به ذكر است كه اين مسابقات هيچ گونه محدوده سني ندارد . برنامه زمانبدي مسابقه مقدماتي كه به صورت اينترنتي مي باشد به صورت زير است :

دو شــنـبه 22 تيرماه 1388 : آخرين مهلت ثبت نام جهت شركت در مسابقه

چهارشنبه 24 تيرماه1388 : مسابقه اينترنتي تست (جهت آشنايي با نحوه استفاده از نرم افزار KOPCS)

جـمـــعــه 26 تيرماه 1388 : مسابقه اينترنتي شماره 1

يكــشـنبه 28 تيرماه 1388 : مسابقه اينترنتي شماره 2

لطفا جهت ثبت نام در مسابقه و كسب اطلاعات بيشتر به آدرس اينترنتي WWW.IAUMCCC.IR مراجعه نماييد.
مسابقات برنامه نویسی دانشگاه آزاد مشهد