دانشگاه تهران مسابقه‌ی سال ۱۳۹۰ را برگزار خواهند کرد
پست قبل موجب پاسخ فراوان شد. خیلی ها فروتنانه از من تشکر کردند و خواستند که از نظرم برگردم. من از همه‌ی این عزیزان تشکر می‌‌کنم. به نظر من زمان آن رسیده بود که جامعه‌ی دانشگاهی بلوغ خود را در این مسابقه نشان دهد که این چنین هم شد.

به ترتیب چهار دانشگاه به صورت مستقیم یا غیر مستقیم درخواست کردند که مسابقه را در سال ۱۳۹۰ برگزار کنند: دانشگاه تهران به همت دکتر رامتین خسروی، دانشگاه شهید بهشتی (با واسطه)، دانشگاه صنعتی اصفهان که جلسات داخلی گذاشته بودند و مسول هم تعیین کرده بودند، و دانشگاه علم و صنعت (با واسطه). چند هفته‌ای طول کشید تا مراحل مختلف تصمیم‌گیری در دانشگاه تهران نهایی شود. اما به هرحال تصمیم گیری نهایی دکتر هوانگ سرپرست سایت آسیا بود که بر اساس نظر مشورتی بنده امروز تصمیم نهایی را گرفت.به این ترتیب با کمال خوشحالی به اطلاع دوستاران این مسابقه می‌رسانم که مسابقه‌ی سال ۱۳۹۰ تهران در دانشگاه تهران و با مسولیت دکتر رامتین خسروی برگزار خواهد شد. دکتر خسروی در همه‌ی ۱۲ مسابقه‌ی دانشگاه شریف یکی از داوران و در چهار مسابقه‌ی اول مربی تیم اعزامی شریف به مسابقات جهانی بودند و از هر نظر شایسته‌ی چنین مسولیتی هستند.

البته دکتر هوانگ از من خواسته اند که مشاور آقای دکتر خسروی باشم. بنده، تیم های علمی، فنی و داوری شریف هم با کمال افتخار آماده‌ی ارایه‌ی هر کمکی به دانشگاه تهران برای برگزاری هر چه بهتر مسابقه‌ی سال بعد هستند.

من سکان این بلاگ را هم به دکتر خسروی تفویض خواهم کرد. امیدوارم در یکی دو روز آینده هم تمام عکس‌های مسابقه را(که عمدتا توسط آقای نیما پوردامغانی گرفته شد) و به کمک آقای علی اسلامی فر به صورت آلبوم زیبایی در آمده در این بلاگ پست نمایم.