مساله‌های هشتمین مسابقه‌ی اینترنتی
صورت مساله‌ها، داده‌های ورودی/خروجی و راه‌حل درست را ازاینجا دانلود کنید

پاورپوینت تهیه شده توسط شایان احسانی و سعید صدیقین که راه حل‌ها را توضیح می‌دهد.


با تشکر از شایان احسانی و سعید صدیقین