اطلاعیه
با توجه به تعطیلی روز چهارشنبه و پنجشنبه در تهران این تعطیلات هیچ گونه تاثیری در ثبت نام و مسابقه ندارند. و برنامه مسابقه بر اساس همان چیزی که اعلام شده است اجراء‌ می‌گردد.