اسامی شرکت کنندگان
لیست تمامی تیم ها و شرکت کنندگان البته تیم هایی که اطلاعاتشان را کامل کرده اند را می‌توانید از اینجا دریافت کنید هر تغییری که می‌خواهید روی اسامی بدهید یعنی حروف بزرگ و یا کوچک و یا کامل کردن نام و فامیل باید تا فردا شب صورت گیرد.
فردا شب قسمت ثبت نام بسته می‌شود و شما دیگر نمی‌توانید چیزی را تغییر دهد. بدیهی است که تغییرات باید مطابق معرفی نامه ها باشد.