برنامه ی مسابقه
فایل اکسل با کامنت های مهم

توجه برای تیم‌های شهرستانی: ما متاسفانه هیچ گونه امکان خوابگاه و یا محل اقامت نداریم. شما باید خود نسبت به رزرو محل اقامت اقدام کنید.