مسابقه‌ی اینترنتی آزمایشی با موفقیت به پایان رسید.
مسابقه‌ی آزمایشی بدون کم و کاست برگزار شد.
در مجموع، ۸۳ شرکت‌کننده حداقل یک راه‌حل ارسال کردند و ۷۰ شرکت‌کننده موفق به حل حداقل یک مسئله شدند.
نهایتاً ۸ تیم توانستند هر ۴ مسئله را حل کنند.

جزئیات بیشتر در این مورد را می‌توانید در تابلو امتیاز این مسابقه ببینید.

فردا برای مسابقه‌ی اصلی، صورت سؤالات را از این وبلاگ بگیرید تا با سرعت بیشتری آن را دریافت کنید.