تغییر تاریخ مسابقه‌ی اینترنتی (از ۵ شنبه یه جمعه)
با توجه به این که تعدادی از علاقه مندان به شرکت در مسابقه‌ی اینترنتی در روز ۵ شنبه (۲۷ آبان) آزمون میان ترم دارند، به این وسیله تاریخ این مسابقه


از ۵ شنبه ۲۷ آبان
به
جمعه ۲۸ آبان

تغییر یافت.

منتظر اطلاعیه‌ های بعدی باشید.