ثبت نام و سهمیه ها
۱- لازم است تبم ها ابتدا در سایت8th Iran Internet Programming Contest
ثبت نام کنند.
۲- محدودیتی از نظر تعداد تیم های دانشگاه ها در مسابقه ی اینترنتی نیست.
۳- دانشگاه ها باید بر اساس سهمیه ی زیر تیم های برتر خود را انتخاب کنند.

دانشگاهی که
  • تاکنون بیش از ۲ تیم به مسابقه ی جهانی اعزام کرده است: ۴ تیم
  • در مسابقه سال پیش یکی از تیم هایش موفق به حل ۵ مساله شد: ۳ تیم
  • در مسابقه سال پیش یکی از تیم هایش موفق به حل ۴ مساله شد: ۲ تیم
  • بقیه دانشگاه ها : حداکثر ۱ تیم.
رتبه‌ی تیم ها در سال پیش

این سهمیه ها به دلیل محدودیت ظرفیت ۷۵ تیم در سایت جدید برگزاری است و ما بناچار مجبور به رعایت آن هستیم.

۴- لازم است حداکثر تا تاریخ دو شنبه اول آذر نسبت به ارسال کپی فیش ثبت نام برای هر تیم و نیز مدارک دیگر مورد نیاز (که بعدا در جزییات اعلام خواهد شد) اقدام کنید.

۵- حداکثر تا تاریخ دوم آذر ماه تیم هایی که مدارک خود را کامل ارسال کرده اند به سایت اصلی منتقل و accept می شوند. فقط این تیم ها می‌توانند در مسابقه‌ی منطقه‌ای شرکت کنند.

۶- اگر در این تاریخ ظرفیت خالی ای باشد به صورت FCFS پر می‌شود. برای استفاده از این ظرفیت لازم است دانشگاه ها درخواست اضافی خود را به صورت ایمیل به من ارسال کنند.

شماره حساب و جزییات دیگر به زودی اعلام خواهد شد.