بالاخره عکس‌های مسابقه


با تشکر از مهران حیدرزاده، حسین مرتضوی و ...
سه تیم آسیایی به تیم‌های مسابقه‌ی‌ نهایی اضافه شدند
از بنگلادش‌، چین و کره‌ی شمالی. جمع کل تیم‌ها ۱۰۰. چین حالا با ۱۵ تیم بعد از آمریکا بیش‌ترین تیم‌ها را دارد و کره‌ی شمالی برای اولین بار از یک سایت چینی هم برای مسابقه‌ی نهایی انتخاب شد.