تمدید زمان مسابقه‌ی اینترنتی
به‌علت سخت بودن دانلود سریع صورت مسائل برای بعضی از تیم‌ها در ابتدای مسابقه، زمان مسابقه ۱۵ دقیقه افزایش داده شد.

ویرایش:
به علت ازدحام ارسال‌ها زمان مسابقه برای ۱۵ دقیقه‌ی دیگر هم تمدید شد.

مسابقه تا ۱۵:۰۰ ادامه دارد.

ارسال‌ها را برای دقیقه‌ی آخر نگذارید.