سهمیه ها
بر اساس ثبت نام ها در مسابقه ی اینترنتی و ظرفیت سایت (که حداکثر ۸۰ تیم است) و نیز تقاضای قبلی تعدادی از دانشگاه ها به این وسیله سهمیه نهایی دانشگاه ها اعلام می‌شود:

سهمیه را از اینجا دانلود کنید.

لازم است تیم ها بر این اساس و پست قبلی نسبت به ارسال مدارک خود حداکثر تا چهارشنبه۳ أذزاقدام نمایند. پس از این مهلت، اگر ظرفیت خالی ای باشد، که بعید است،‌ به تعدادی از متقاضیان تخصیص داده خواهد شد.

موفق باشید.