تنها مدارکی که می‌توانید در زمان مسابقه استفاده کنید
سایت تهران مطابق مقررات مسابقه‌ی جهانی به صورت زیر عمل میکند:

۱- هر تیم مجاز است یک کلاسور با حداکثر ۳۰ صفحه از قبل آماده کند. این برگه‌ها می‌تواند شامل کپی صفحات کتاب یا سورس برنامه باشد. محدودیتی در محتوای این کلاسور بجز در تعداد صفحات آن نیست.

۲- بر روی کلاسور باید نام دانشگاه و تیم به وضوح چاپ شود.

۳- این کلاسور را در روز مسابقه‌ی تمرینی به staff تحویل می‌دهید تا در روز مسابقه بر روی میز تیم شما قرار بگیرد.


۴- هر تیم میتواند یک فرهنگ لغات انگلیسی به فارسی نیز با خود به سایت بیاورد. ضروری است که این کتاب را نیز در پایان روز تمرین تحویل دهید تا در روز مسابقه بر روی میزتان قرار بگیرد. البته بر روی هر سیستم فرهنگ بابیلون نصب خواهد بود.

۵- ورود هر گونه وسیله‌ی ارتباطی از قبیل موبایل کول دیسک و ابزار مشابه ممنوع است و در صورت کشف موجب محرومیت تیم‌ها خواهد شد.

۶- امکان اتصال کول دیسک یا سی‌دی به کامپیوترهای مسابقه نیست.

۷- آوردن خوراکی‌های مختلف هم ممنوع است. از شما در طول مسابقه پذیرایی خواهد شد.

۸- شما در صورتی که حتما ضروری باشد، می‌توانید کی‌برد خود را فقط در روز مسابقه‌ی تمرینی به مسولان بدهید تا در روز مسابقه از آن استفاده کنید. تعداد این درخواست‌ها باید بسیار کم باشد، چون ممکن است نتوانیم انجام دهیم.