اطلاعیه مهم
سلام

تیم هایی که ثبت نام آنها پذیرفته می‌شوند در صورتی که پس از پذیرفته شدن نام مربی را عوض کنند و یا اینکه عضوی از تیم را حذف کنند و یا اضافه کنند از ثبت نام چنین تیم هایی جلوگیری می‌شود.
اگر تیم شما به حالت Accepted آمده باشد از هر گونه حذف و یا اضافه کردن افراد به تیم جداً خودداری کنید. عمل حذف و اضافه پس از accept شدن یک تیم تخلف محسوب می‌شود. در روز ثبت نام هم نه می‌توان عضوی را به تیم اضافه کرد و نه حذف کرد.
در صورتی که وضعیت تیم شما accepted است یعنی مدارک شما کامل بوده است و از این لحظه به بعد در نام ها هیچ تغییری نباید داد. اما اگر وضعیت تیم شما Pending است یعنی که ثبت نام شما مشکل داشته است و باید به وبلاگ مسابقه برای توضیح بیشتر مراجعه کنید.
مسئول ثبت نام به هیچ تیمی ای‌میل نمی‌زند که مشکل ثبت نام را بیان کند. پس از فرستادن مدارک برای اطمینان حاصل کردن از وضعیت تیم به این صفحه مراجعه کنید و در قسمت مسابقه اصلی وضعیت تیم خودتان را ببینید.
http://cm.baylor.edu/public/worldMap/reservationList.icpc?contestId=606&cid=41487
اگر نام شما در لیست مسابقه اصلی نبود یعنی که هنوز مدارک شما بررسی نشده است. اگر بود و وضعیت شما pending بود به وبلاگ مراجعه کنید و اگر accepted بود یعنی ثبت نام شما کامل شده است.
علت پذیرفته نشدن تیم ها در وبلاگ آمده است. پس از برطرف کردن مشکل حتماً به ما ای‌میل بزنید. فرستادن مدارکی که درست بوده و مشکلی نداشته اند لزومی ندارد.