پوستر مسابقه را در دانشکده‌های خود نصب کنید


از فردا دوشنبه می‌توانید به دفتر آقای مهندس تفرشی در دانشکده‌ی مهندسی کامپیوتر مراجعه کنید و تعدادی پوستر را تحویل بگیرید و در دانشکده‌های خود نصب کنید.