تیم دانشگاه صنعتی شریف ششم در مسابقه‌یIEEEXtreme
مسابقه‌ی برنامه‌نویسی IEEEXtreme که توسط بخش دانش‌جویی IEEE با شرکت ۱۳۰ تیم از ۳۱ کشور برگزار شد که در آن یک تیم از دانشگاه صنعتی شریف شرکت و به مقام ششم نایل آمد. برای توضیح بیش‌تر بر روی تصویرها کلیک کنید.