مسابقه‌ی اینترنتی: مهلت و ثبت‌نام
به مهلت‌های زیر توجه کنید:
  • ۱۵ آبان آخرین مهلت برای ثبت‌نام تیم‌های غیر شریفی
  • ۱۰ آبان برای تیم‌های شریفی که در سایت دانشکده در این مسابقه شرکت می‌کنند. از این تیم‌ها ۲ یا ۳ تیم به مسابقه‌ی منطقه‌ای راه‌ پیدا می‌کنند (شامل بهترین تیم دختران‌) با توجه به محدودیت ظرفیت سایت دانشکده‌ی کامپیوتر، تیم‌هایی که پس از پر شدن ظرفیت سایت یا پس از مهلت فوق ثبت نام کنند فقط از طریق اینترنت می‌توانند در مسابقه‌ شرکت کنند و سهمیه‌ای در مسابقه‌ی منطقه‌ای نخواهند داشت.

ثبت‌نام: از طریق لینک داده شده در سایت مربوط به خود ثبت نام کنید:

  • دانش‌آموزان: 1st Iran High-School Programming Contest
  • تیم‌های دانشگاه شریف: Sharif Preliminary Contest
  • همه‌ی تیم‌های دیگر: (سایت اصلی‌) 5th Iran Internet Programming Contest

تیم‌هایی که سه عضو داشته باشند accept شده و فقط آن‌ها می‌توانند در مسابقه شرکت کنند.
محدودیتی در تعداد تیم‌های یک دانشگاه نیست و شرکت در این مسابقه مجانی است.

منتظر اطلاعیه‌های بعدی باشید.