هزینه‌ی ثبت نام هر تیم
با توجه به افزایش هزینه‌ها و این‌‌که این مسابقه تا کنون بدون حمایت جدی دولت برگزار شده و امسال هم انتظار چندانی از حمایت مالی وزارت علوم نیست، مجبور هستیم بخشی از هزینه را از طریق ثبت‌نام تامین کنیم.

بنابراین هزینه‌ی ثبت نام هر تیم ۲۰۰ هزار تومان تعیین می‌شود.

امیدوارم دانشگاه‌های مختلف کمک کنند و هزینه‌های ثبت‌نام تیم‌ها را پرداخت نمایند.

مبلغی که شما پرداخت می‌کنید، صرف بخشی از هزینه‌های ما (تجهیز سایت، تی‌شرت، ناهار و شام اختتامیه، جوایز اهدایی و دیگر هزینه‌ها) می‌شود. ما البته سعی خود را برای جذب کمک‌های مالی خواهیم کرد و امیدواریم بتوانیم مانند سال گذشته تیم‌های اعزامی به مسابقه‌ی جهانی را حمایت نماییم.

شماره‌ی حساب: ۷۲۷/۶۵ (727.65) خزانه نزد بانک مرکزی ایران به نام دانشگاه صنعتی شریف