تیم‌های شرکت‌کننده در مسابقه‌ی جهانی توکیو

لینک

در مجموع ۸۸ تیم از ۳۲ کشور جهان در این مسابقه‌ی مهم شرکت کرده‌اند.