مهلت ۱۵ آبان برای ثبت نام در مسابقه‌ی اینترنتی
هنوز تیم‌های زیادی اطلاعات خود را تکمیل نکرده اند و accept نشده اند. این تیم ها تا فردا شب (۱۵ آبان) فرصت دارند.

فقط تیم های accept شده می‌توانند در مسابقه‌ی اینترنتی شرکت کنند.

پس بجنبید.