چند نکته‌ی مهم
توجه کنید که
۱- محدودیتی در تعداد تیم های هر دانشگاه که در مسابقه‌ی اینترنتی شرکت می‌کنند نیست.
۲- شرکت در مسابقه‌ی اینترنتی مجانی است.
۳- شما باید همه‌ی این تیم‌ها را در سایت «مسابقه‌ی اینترنتی» ثبت نام کنید تا بتوانید در مسابقه شرکت کنید.
۴- از بین تیم‌هایی که در مسابقه‌ی اینترنتی شرکت میکنند تعدادی را شما انتخاب میکنید تا در مسابقه‌ی منطقه‌ای شرکت کنند
۵- اگر تعداد کل تیم‌ها از ۹۰ تا بیشتر نشود، سهمیه‌ای برای تعداد تیم‌ها نیست. انتظار می‌رود که تعداد تیم‌های متقاضی برای هر دانشگاه‌ها مانند سال پیش باشد و این ظرفیت به طور طبیعی مراعات شود.
۶- شما باید تا تاریخ ۲۲ مهر حق ثبت‌نام برای تیم‌های مسابقه‌ی منطقه‌ای را پرداخت نمایید.
۷- ظرفیت سایت مسابقه‌ی منطقه‌ای به‌صورت FCFS پر می‌شود.
۸- اسامی اعضای این تیم‌ها می‌تواند پس از مسابقه‌ی اینترنتی قطعی شود.
۹- سهمیه‌ی سایت ما در مسابقه‌ی جهانی به احتمال زیاد ۳ است، اما این پس از اتمام همه‌ی مسابقات منطقه‌ای قطعی خواهد شد.


موفق باشید.