داده‌های ورودی صحیح سال ۸۴
داده‌های ورودی و خروجی سال ۸۴ که قبلاً اعلام شده بود، متاسفانه کاملاً صحیح نبودند. داده‌های صحیح در لینک حاشیه‌ی راست قرار داده شده است‌. این‌ها همان داده‌هایی هستند که مسابقه‌ با آن‌ها برگزار شد.