آمار شرکت‌کنندگاه و چند مطلب
۱- آمار تیم‌های «پذیرفته» شده:
۱۵۸ تیم از ۵۷ دانشگاه یا موسسه‌ی آموزش عالی مختلف‌،‌ ۱۵ تیم از دانشگاه شریف و ۳ تیم دانش‌آموزی. در مجموع ۱۷۶ تیم که فکر کنم تا امشب شاید به ۲۰۰ تیم هم برسد. این آمار بسیار خوبی است. بچه‌ها دارند سخت کار می‌کنند تا یک مسابقه‌ی خوب برگزار شود.

۲- تیم‌های دانش‌آموزی بدون محدودیت می‌توانند در مسابقه‌ی اینترنتی شرکت کنند. شرکت بعدی آن‌ها در مسابقه‌ی اصلی در دانشگاه صنعتی شریف ممکن است با شرایط خاصی همراه باشد.

۳- تعدادی از تیم‌ها فقط ۲ شرکت‌کننده دارند. من آن‌هایی که «مربی‌» با بقیه فرق دارند، accept کرده ام. با این فرض که مربی هم یکی از شرکت‌کنندگان است. در این صورت حتماً در سایت اسم مربی را به عنوان شرکت‌کننده هم درج کنید (اشکالی ندارد که اسم تکراری باشد.)

منتظر اطلاعیه‌های بعدی باشید.