تمدید مهلت ثبت نام اولیه
دوستان
مهلت ثبت نام اولیه تا پایان ساعت اداری شنبه ۲۵ مهر تمدید می‌شود.
شما تا این تاریخ باید
۱- در سایت مسابقه‌ی اینترنتی ثبت نام کنید (بدون محدودیت در تعداد تیم ها و بدون نیاز به پرداخت ثبت نام)
۲- به من ایمیل بزنید و تعداد تیمهایی که میخواهید به مسابقه ی منطقه ای بفرستید مشخص کنید.
۳- هزینه‌ی ثبت نام تیم‌های مسابقه‌ی منطقه‌ای را پرداخت کنید و فیش آن را به این شماره فاکس کنید (بر روی فیش باید مشخص باشد که مربوط به چه تیمی است‌)

توجه: این مهلت جدی است و ما سایت مسابقه را بر اساس تیم‌هایی که تا این مهلت ثبت نام میکنند خواهیم بست.