تیم‌های ایران در لیگ شبیه‌سازی روبوکاپ ۲۰۰۶
لیست

آمار:
ایران: ‌۲۵ تیم
چین: ۱۳ تیم
ژاپن: ۱۰ تیم‌
آلمان (میزبان): ۶ تیم
پرتقال: ۲ تیم
آمریکا، هند، هلند، اسپانیا، امارات،‌انگلیس، مکزیک و برزیل: هر کدام ۱ تیم.

تعداد کل تیم‌ها ۶۴ تیم‌.

در لیگ small-size ۲ تیم از ایران (یکی از شریف و دیگری از امیرکبیر) ثبت نام کرده‌اند.
در لیگ‌های دیگر تیم‌های ایرانی دیده نمی‌شود.

هزینه‌های شرکت این تعداد تیم از کجا پرداخت می‌شود؟