تعداد تیم‌های دانشگاه‌ها
برای برنامه‌ریزی مسابقه‌ی منطقه‌ای لازم است مربی هر دانشگاه به ما پاسخ دهد که دانشگاه او قصد دارد چند تا تیم به مسابقه‌ی منطقه‌ای اعزام کند.

اگر مجموع این تیم ها حدود ۸۰ تا ۹۰ باشد، هیچ سهمیه‌ای اعمال نخواهد شد. ولی اگر تعداد زیادتر شود مجبور هستیم روشی برای محدود کردن تعداد اعلام کنیم.

توجه کنید که مبلغ ثبت‌نام هر تیم برای دو تیم اول هر دانشگاه ۱۲۰۰۰۰ تومان و برای تیم‌های بیشتر ۱۵۰۰۰۰ تومان تعیین شده است.

لطفا از هر دانشگاه یک مربی به من ایمیل بزند.