اولین مسابقه‌ی سالانه‌ی برنامه‌نویسی دانشگاه امیرکبیر