نتایج مسابقه ی امیرکبیر
خسته نباشید به برگزارگنندگان مسابقه اینترنتی برنامه نویسی در دانشگاه امیرکبیر. ننایج این مسابقه در زیر اعلام می شود:

نتابج تیم های ایرانی

نتایج دیگر شرکت کنندگان

بلاگ مسابقه