آدرس تماس - شماره ی تلفن و فاکس و مدارک مورد نیاز
فقط با این آدرس و تلفن تماس بگیرید و مدارک خود را فاکس کنید. از ارسال این مدارک با ایمیل جدن خودداری کنید.

دقت کنید که برای آن‌‌که تیم شما accept شود و در سایت مسابقه ی منطقه‌ای ظاهر شود شما باید مدارک زیر را به آدرس ذکر شده فاکس کنید. البته اصل نامه ها را هم یا باید ارسال کنید و یا با خود در روز ثبت‌نام بیاورید:
1- نامه ای از یک مقام رسمی دانشکده یا دانشگاه که در آن اعضای تیم ها به طور کامل معرفی شوند (شامل مربی و سه عضو تیم) و گواهی شود که تک تک اعضای تیم دانش جویان آن دانشگاه هستند و سال ورود و دوره ی (فوق دیپلم‌، کارشناسی یا ارشد) هر یک را ذکر کند.
جزییات این نامه در اینجا آمده است. اسامی اعضای تیم معرفی شده باید دقیقن با اسامی تیم ثبت‌نام شده در سایت ای‌سی‌ام یکی باشد.
2- فبش پرداختت حق ثبت نام برای همه‌ی تیم‌های آن‌ دانشگاه مطابق میزان اعلام شده.

توجه کنید که مطابق سهمیه اعلام شده فقط از شما فیش و مدارک پذیرفته می شود. اگر بیش از آن بفرستید ما به شما برمی گردانیم. البته گرفتاری آن برای شما زیاد خواهد بود.