سهمیه‌ی دانشگاه‌ها
لازم است که مربی هر دانشگاه تا تاریخ شنبه ۲۶ آبان ماه به من ایمیل بزند و تعداد تیم‌های آن دانشگاه را اعلام کند.

توصیه می‌شود:

۱- دانشگاه‌هایی که برای بار اول شرکت می‌کنند: حداکثر ۱ تیم.
۲- دانشگاه‌هایی که سال پیش توانستند حداقل ۲ مساله حل کنند: حداکثر ۲ تیم. (رتبه‌ی سال پیش‌)
۳- دانشگاه‌هایی که سال پیش توانستند حداقل ۴ مساله حل کنند: حداکثر ۳ تیم.
۴- دانشگاه‌هایی که متقاضی تیم‌های بیش‌تری هستند به من ایمیل بزنند.

من سهمیه‌ی نهایی را در همان روز اعلام می‌کنم.
ghodsi [at] sharif [dot] edu

ایمیل فقط در ۲ سطر:
Name of your university [as appears in the list] # of teams
ِyour full name as its coach