تابلوی نتایج (در پایان)
مسابقه‌ی اینترنتی (فقط اسامی تیم‌هایی که حداقل یک ارسال داشته‌اند آمده است)

مسابقه‌ی شریف با همان مساله‌ها

در پایان مسابقه‌ی شریف، ۳ تیم اول این مسابقه و بهترین تیم دختران (تیم ۱۱ که با دو نفر در این مسابقه شرکت کرده بود) به مسابقه‌ی منطقه‌ای راه‌یافتند.

دو تیم اول از ۷ مسابقه‌ی انفرادی هم قبلاً راه یافته بودند و سوالات مسابقه‌ی امروز از آن‌ها بود. شما تیم‌های راه‌یافته به مسابقه‌ی منطقه‌ای را در اینجا می‌توانید ببینید.