نام کاربری و رمز عبور برایتان ارسال شده است
اکنون باید نام کاربری و رمز عبور تیمتان را در اختیار داشته باشید.
اگر مشکلی هست به clar_dot_arbiter@gmail_dot_com ایمیل بزنید و با ارسال اطلاعات تیمتان، مشکل را توضیح دهید.

موفق باشید.