دانش آموزان هم می‌توانند در مسابقه‌ی اینترنتی شرکت کنند
دانش‌آموزان علاقه‌مند می‌توانند با تشکیل تیم‌های سه نفره در مسابقه‌ی اینترنتی شرکت کنند.

برای ثبت نام می‌توانند موقتا از نام دانشگاه صنعتی شریف استفاده کنید. ولی لازم است نام تیم خود را نام خلاصه شده دبیرستان خود -- مثلا Helli-Cubes قرار دهید.

من در تماس هستم و شاید بشود به نام اصلی ثبت نام کنید. هرچند که مطابق مقررات ای سی ام دانش اموزان در مسابقه‌ی رسمی حق شرکت ندارند. اما مسابقه‌ی اینترنتی ما غیر رسمی است.