سهمیه‌ی دانشگاه‌ها (مهم)
هنوز تعدادی دانشگاه به من در مورد اعلام آمادگی برای اعزام چه تعداد تیم از آن دانشگاه ایمیل نزده اند.
پست قبلی را به دقت بخوانید و یک ایمیل در ۲ سطر به من بزنید. از نوشتن توضیحات اضافی جداُ اجتباب کنید.
من تا پایان روز شنبه سهمیه‌ها را مطابق این درخواست‌ها اعلام می‌کنم.

دانشگاه‌هایی که این کار را نکنند حداقل ظرفیت‌را خواهند گرفت و ممکن است دیگر دانشگاه‌ها جای آن‌ها را بگیرند. پس از شنبه هیج اعتراضی پذیرفته نمی‌شود.

با تشکر