تا قبل از اعلام سهمیه ها حق ثبت‌نام را واریز نکنید!
تعداد تقاضا ها خیلی زیاد شده است (۱۰۵ تا تا کنون). بنابراین مجبور هستیم از تقاضاها کم کنیم و سهمیه قرار دهیم.

بنابراین تا قبل از اعلام سهمیه‌ها از پرداخت حق ثبت‌نام خود داری کنید. فردا صبح سهمیه‌ها اعلام می‌شود. فقط به آن‌ تعداد می توانید ثبت نام کنید و از شما تیم پذیرفته می‌شود.

ممنون.