آخرین نتایج و مساله‌ها
آخرین رتبه‌ی تیم‌ها

مساله‌ها

تبریک فراوان به تیم‌های اول و سوم این مسابقه که به مسابقه‌ی جهانی سال ۲۰۰۸ در آلبرتای کانادا راه یافتند:

تیم M'kay از دانشگاه صنعتی شریف:
مهدی صفرنژاد
نیما احمدی پوراناری
وحید لیاقت

تیم Dreamers United از دانشگاه صنعتی امیرکبیر:
هادی مشیدی
حسین عزیزپور
محمد رضا خانی

تیم baX‌از دانشگاه نانیانگ سنگاپور هم سهمیه‌ی مسابقه‌ی جهانی را از سایت ما به‌دست آورد.
اگر سهمیه‌ی سایت ما ۴ تیم شود (که احتمال آن هست، چون تعداد تیم‌های مسابقه‌ی نهایی به ۹۴ تیم افزایش یافته است) تیم دانشگاه تایوان هم از این مسابقه سهمیه می‌گیرد. این مطلب تا یکی دو هفته‌ی دیگر از سوی مسوولین مسابقه‌ی ای‌سی‌ام اعلام خواهد شد.

پ.ن۱: با توجه به این که تیمی از دانشگاه تایوان از سایت تایوان اول شده است، این تیم از دانشگاه تایوان نمی‌تواند سهمیه بگیرد (این تیم در آن مسابقه چهارم شده بود و ظاهرا آمده بود تا در سایت ما اول شود و به جای تیم اول سایت خودشان سهمیه بگیرد) بنابراین اگر سهمیه‌ی سایت ما ۴ تا شود (که من تلاش خواهم کرد که این اتفاق بیفتد) تیم دانشکده‌ی علوم دانشگاه تهران هم سهمیه خواهد گرفت.

پ‌‌ن۲: تیم نانیانگ هم در سایت سنگاپور ثبت نام کرده است. اگر رتبه‌ی بالاتری در آن مسابقه کسب کند و از آن‌جا بالا برود شانس تیم دانشگاه تهران قطعی خواهد شد.

پ‌ن۳: حتا اگر یک تیم دیگر از دانشگاه نانیانگ در سایت سنگاپور رتبه‌ی بالایی کسب کند (بهتر از ۴) آن تیم سهمیه می‌گیرد و نه تیم سایت ما، پس دانشگاه تهرانی ها باید دعا کنند که چنین اتفاقی بیفتد.