مشکلات مدارک ارسالی
تیم‌هایی که یا فیش پرداختی را ارسال نکرده اند یا فیش آن‌ها خوانا نبوده است. لازم است این تیم‌ها مجددا فیش خوانا را برای ما فاکس کنند.

IAU Mashad, (4)
Urmia University (1)
Sh. Bahonar U of Kerman (2)
PNU Mashad (1)

----------------------------------
تیم‌هایی که خارج از سهمیه مدرک فرستاده اند. این تیم‌ها باید تا شنبه صبرکنند و اگر جا بود آنها را به‌ترتیب قبول می‌کنیم‌.

IAU Kermanshah (1)
Imam Reza U (1)
Valiasr Rafsanjan (1)
PNU Azarbayjan Gharbi (1)