سهمیه‌ی نهایی
سهمیه‌‌ها

به‌دلیل محدودیت سایت و تقاضاهای زیاد مجبور شدیم برخی از تقاضاها را کم کنیم‌.


سابقه‌ی شرکت تیم‌های آن‌ دانشگاه و نتیجه‌های کسب شده (بیش‌ترین تعداد مساله‌های حل شده توسط یک تیم از آن دانشگاه در سال‌های گذشته) معیاری برای این کاهش بود.

دانشگاه‌هایی که برای بار اول شرکت می‌کنند فقط یک تیم می‌توانند بفرستند.

این تصمیم نهایی است.


از فردا یکشنبه تا روز ۴ شنبه همین هفته فرصت دارید تا مدارک را ارسال کنید تا تیمتان در سایت منطقه‌ای accept شود. در صورتی که به هر دلیل تا مهلت مقرر این کار را انجام ندهید ظرفیت شما توسط دانشگاه‌های متقاضی ظرفیت بیش‌تر پر خواهد شد.
با تشکر