پوستر مسابقه آماده توزیع است
اگر یک نماینده به مرکز محاسبات دانشگاه شریف بفرستید، تعدادی پوستر مسابقه به شما می‌دهند تا در دانشگاه تان نصب کنید. امروز این کارو انجام بدید. متشکر.